Szokodi Academy

Szeged: Megérkeztek, az “ART fecskék” Szegedre

– Megérkeztek, az “ART fecskék” Szegedre

 

 

 

VÁROSMETAMORFÓZIS

A Szegedi Távfűtő Kft. elkötelezett a természeti környezet védelmében, és ahogy
azt az utóbbi évek sorozatos technológiai és alternatív energetikai fejlesztései is
mutatják, igyekszik károsanyag kibocsátását csökkenteni. A fűtés

távhőtechnológiájának zöldítésére geotermikus és fotovoltaikus zöldenergia-
forrásokat von be: az erőfeszítéseknek köszönhetően Európa egyik legnagyobb

alternatív energia-ellátású távhőrendszere épül Szegeden.
A SZETÁV Kft. azonban nemcsak a természeti környezet megóvását tekinti
feladatának – azt valljuk, hogy az ipari üzemi környezetnek az épített és a
társadalmi környezetünkre tett hatását is javítani kell. Néhány hete a SZETÁV Kft.
Vág utcai irodaházának komor épülettömbjén megnyílt „DZSUNGEL A
BETONDZSUNGELBEN” című szabadtéri galéria, most pedig új környezetvédelmi
street art (utcai művészeti) projektet indítunk egy szegedi, környezetvédelmi
célú civil szerveződés, a Mondolo Egyesület tagjaival szoros
együttműködésben,

„VÁROSMETAMORFÓZIS”    címmel.
A Mondolo Egyesület és a SZETÁV Kft. közös hitvallása, hogy a természeti
környezet és a városi környezet nem feltétlenül egymást kioltó fogalmak, azok
harmonikus együttélése a valódi elérendő és elérhető cél.
A VÁ R O S M E TA M O R F ÓZ I S p ro j e k t a t á v hős z o l g á l t at ó j e l e n l e g i
infrastruktúrájának, komor ipari épületeinek megújításával, kortárs művészeti
alkotásokká alakításával, esztétikusabbá tételével is azt kívánja sugallni, hogy a
természeti környezet védelme mellett az épített és társadalmi környezetünk
megóvása, javítása is kiemelt fontosságot élvez.
A projekt a SZETÁV Kft. kezelésében álló, Szeged lakóövezeteiben elszórva
megtalálható lehangoló, szürke, ósdi és esztétikátlan ipari épületek informatív,
figyelemfelkeltő, művészi alkotásokká történő átalakítását célozza, a lakótelepen

élő lakosság közérzetét javítva és elősegítve a transzgenerációs kapcsolatokat is,
hiszen a művészeti alkotások mind az idősebb, mind a fiatalabb korcsoportok
számára közérthető, mindenkit érintő, lokálisan és globális is fontos témákra és
problémákra reflektálnak. A Felsőváros II. fűtőmű esetében éppen a fecskék
számának drasztikus fogyására.

Fecskefészek fűtőmű
A VÁROSMETAMORFÓZIS program megvalósításának első lépése a SZETÁV Kft.
Felsőváros II. fűtőmű egy madárbarát, webes oktatási felülettel bíró művészeti
alkotássá történő alakítása. A természetvédelmi célú street art projekt szellemi
atyja és szakmai lebonyolítója Ézsiás Tamás okleveles földtudományi kutató, a
Mondolo Egyesület munkatársa. A street art festmény életre hívásáért pedig két
szegedi művész, Marton Ákos és Vinkó Leó felel.
A festmény nem öncélúan gyönyörködtet: a magyarországi fecskeállomány
aggasztó mértékű csökkenésére hívja fel a figyelmet. A fűtőmű két oldalán a
városi környezethez tökéletesen alkalmazkodott két hazai fecskefaj realisztikus,
művészi igényű ábrázolása látható.
A Molnár utca és Fecske utca által képzett oldal felől – az utcanevekhez hangolva –
szárnyaló molnár fecske (Delichon urbicum), míg a Tápai utcai oldalon a füsti
fecske (Hirundo rustica) csapatai díszítik a fűtőművet.
A festményhez a szürreális vásznát maga a fűtőmű több, mint 800m2-es fém és
ipari üveg falazata biztosítja.
Marton Ákos és Vinkó Leó művészi koncepciója szerint a szárnyaló fecskéknek
csupán harmada kerül színes, realisztikus módon a „vászonra”, a fecskék nagyobb
részben csak árnyékként, megfestetlenül, sziluettjüket mutatva kerülnek
ábrázolásra: mintegy hiányukkal tűnnek fel. De nemcsak a fűtőműről hiányoznak a
fecskék, hanem mindennapjainkból és a természeti környezetből is eltűntek 20 év
alatt. Hathatós beavatkozás nélkül egyes előrejelzések szerint a 2020-as évek
végére teljes mértékben hiányozni fognak a magyarországi ökoszisztémából.

Gyertek vissza, fecskéink!
A panelházas, fűtőműves, ipari jellegű városrész „metamorfózisa” nemcsak
esztétikus és egyben elgondolkodtató képi világával varázsolja szebbé a
lakóteret, a „Fecskefészek fűtőmű” gyakorlati és közvetlen madárvédelmi célt is
szolgál: a városba érkező fecskék életterének és költési eredményességének
javítását.
A MME Szalakóta Látogatóközpont vezetőjének, Bálint Dénesnek a szakmai
irányításával egy 20 méter hosszú mesterséges molnár fecske telep kialakításába
kezdtek a projekt résztvevői. A festmény Tápai utcai oldalán, 10 méter magasan,
fecskepelenkával és műfészkekkel ellátott eresz kerül elhelyezésre, remélve, hogy
a Szegedre visszaérkező fecskék költőhelyül választják azt.
A Madártani Egyesület 20 darab műfészkén kívül a Mondolo Egyesület tagjai és
a bordányi Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde munkatársai és gyerkőcei által
készített műfészkek is kihelyezésre kerülnek. Fontos tudni azt is, hogy a fecskék
visszacsábításához nem elégségesek a mesterséges fészkek, az is szükséges,
hogy a fecskék száraz időszakban is találjanak sárgyűjtőhelyet, amiből fészket
tapaszthatnak. Így a fal előtti téren, a fűtőmű mellett elkerített sárlelőhely is
kialakításra kerül.
A kihelyezett információs táblákon rövid fajleírások olvashatók, melyek segítenek
a madarak életmódjának, egyúttal veszélyeztetettségének megértésében.
A festmények QR kódokkal is ellátottak, melyek egy természettudományos oktató
felületre terelik át az érdeklődőket, ahol bővebb fajismertető cikkeken,
környezetvédelmi riportokon és videókon keresztül, interaktív módon
szerezhetnek információkat az érdeklődők.
Egyúttal a SZETÁV városszerte fellelhető fűtőműveit környező fás-bokros
területeken további 32 odú is elhelyezésre kerül, költési helyet biztosítva egyéb
városi madárfajoknak (vörösbegy, fülesbagoly, rozsdafarkú stb.) is.
A természet persze nem megerőszakolható, a fecskéken múlik, hogy
visszaköltöznek-e: a SZETÁV Kft., a Mondolo Egyesület és minden résztvevő
megpróbál megtenni mindent, hogy a madarak elég attraktívnak találják
fészekrakáshoz a fűtőművet.

 

Fotó/SZAMY:Szokodi L.

Magyar érettségi: Sportról és testnevelésről szóló érvelés után, Arany János és Tóth Árpád

Sportról és testnevelésről szóló érvelés után, Arany János és Tóth Árpád 

 

– A vizsgázok többsége könnyűnek ítélte meg, az idei magyar érettségi vizsgát.

 

 

 • A könyvek történetéről, olvasásról és a kódexekről kaptak szövegértési feladatot a középszinten vizsgázók az idei magyar érettségi első részében. A diákoknak először értelmezniük kellett a kétoldalas szöveget, majd különféle feladatokat kellett ennek alapján megoldaniuk.
  A portál információi szerint az első részhez tartozó szövegalkotási részben a sportról és testnevelésről szóló érvelést vagy egy egészségügyi problémákról szóló hivatalos levelet kellett írniuk a diákoknak.
  A második részben a műelemző feladat egy Fekete István-novellához, az összehasonlító elemzés egy Arany János-vershez és egy Tóth Árpád-költeményhez kapcsolódott.
  Ezek közül a diákoknak egyet kellett választaniuk, azaz egy mű (vagy műrészlet) problémaközpontú, értelmező bemutatását vagy két mű (vagy műrészlet) adott szempontú összehasonlító értelmezését.                                                                                                                                   MTI
  Középszinten az I. feladatlap egy szövegértési és egy szövegalkotási feladatot tartalmaz. A dolgozatokat a 90 perc leteltével a felügyelőtanár összegyűjti, ezután osztják ki a II. feladatlapot, amelyen egy műértelmező szöveget kell írni 150 perc alatt.
 • Az emelt szintű írásbeli szövegértési és nyelvi-irodalmi műveltségi feladatsorból, valamint két különböző szövegalkotási feladatból tevődik össze. A diákok egyetlen feladatlapot kapnak, a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják meg, és a feladatok megoldásának sorrendjét is meghatározhatják.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 CIKK/SZAMY:Szokodi L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Fotó/SZAMY:Szokodi L.

Koronavírus 18.nap: A nagymágocsi Károlyi- Kastély lakói között is van vírusfertőzött

Koronavírus 18.nap: A nagymágocsi Károlyi- Kastély lakói között is van vírusfertőzött !

 

A mai operatív törzs sajtótájékoztatóján, Müller Cecília országos tisztifőorvos  megerősítette, Csongrád megyében, Nagymágocson a Károlyi-Kastély, Idősek otthonában is felbukkant a koronavírus. Egyik lakón orvosi vizsgálatok közben állapították meg, hogy el kell végezni a koronavírus tesztet is. A teszt kimutatta a beteg koronavírussal fertőződött meg. A  kastélyban, 286 idős él, ezért azonnali vizsgálatot rendeltek el. A vizsgálat során, még hét idős lakónál állapították meg a fertőzést. Őket elkülönítve kezelik, ami jó hír az ápolókon, nem mutatták ki a koronavírust (COVID-19).

A mai sajtótájékoztatón elhangzott,  FONTOS BETARTANI A MAGYARORSZÁGON ELRENDELT, KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁSI RENDELETET! 

 • CSAK ALAPOS INDOKKAL LEHET ELHAGYNI A LAKÁST:
 • MUNKAVÉGZÉS
 • ORVOS
 • ÉLELMISZERBOLT, DROGÉRIA, GYÓGYSZERTÁR, DOHÁNYBOLT, BANK, POSTA
 • BENZINKÚT
 • PIAC, TERMELŐI PIAC
 • AUTÓ-, KERÉKPÁRSZERVIZ
 • ÁLLATELEDEL ÜZLET
 • KUTYASÉTÁLTATÁS, ÁLLATORVOS
 • FODRÁSZ

A 03.29-i adatok:

Diagram/SZAM:Szokodi L. , adatok: https://koronavirus.gov.hu/

 

Diagram/SZAM:Szokodi L. , adatok: https://koronavirus.gov.hu/

 

 

Forrás: https://koronavirus.gov.hu/

#maradjotthon

CIKK/SZAM:Szokodi L.

 

 

Fotó/SZAM:Szokodi L.

 

 • Ételkiszállítás, Szegeden, a Jhon Bull Pub Szeged  

Aktuális kínálatunkat megtalálod a http://www.johnbullpubszeged.hu/…/szukitett-etlap-john-bull… elérhetőségen.

Kiszállítási körzetünk: Szeged és vonzáskörzete (Szőreg, Dorozsma, Gyálarét, Baktó, Tápé).

☎️ 62/484 217 vagy 30/700 7426 (11:00-20:00)

 

Koronavírus 16.nap: Magyarok a legfegyelmezettebbek Európában

Kijárási korlátozás lépett életbe Magyarországon, 03.28 – tól, – 04.11-ig ÉRVÉNYES!

 • A lakóhelyet csak munkavégzés vagy az alapvető szükségletek ellátása céljából lehet elhagyni. A 65 év felettiek csak 9-12 óra között vásárolhatnak, illetve mindenki csak alapos indokkal hagyhatja el lakóhelyét.
 • Nyilvános helyeken másfél méteres távolságot kell tartani!
 • Az élelmiszerboltok, patikák, piacok és drogériák látogathatók lesznek.

A 65 év feletti korosztályra vonatkozó szabályozás!

 • A  65. életévét betöltött személy az  élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben látogathatja.
 • Az élelmiszerüzletben, drogériában, piacon vagy gyógyszertárban 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak kivételével kizárólag az 65 év feletti személy tartózkodhat.

 

Alapos indokok:

 • a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység,
 • valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,
 • napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,
 • az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),
 • az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés
 • a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
 • a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,
 • a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,
 • az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
 • a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,
 • a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,
 • a gyógyszert, a  gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,
 • az üzemanyag-töltőállomás felkeresése, m) a dohányboltban történő vásárlás,
 • a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,
 • a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,
 • a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,
 • a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,
 • a legszükségesebb esetben a  személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,
 • az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,
 • a szülői jogok és kötelezettségek,
 • a hitéleti tevékenység.

Alapos indok továbbá a  magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.

Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a  zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

 

 

Szabálysértést követ el, aki az e rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést megszegi. Ami pénzbüntetéssel is járhat.

03.28-i koronavírus esetek, Magyarországon:

 

Fotó/SZAM:Szokodi L.

A magyar állampolgárok, a  legfegyelmezettebbek, Európában.

 •  A kormány által meghozott szigorítások megtették hatását az állampolgárok körében. A médiákban tv, rádió, médiumokban folyamatosan megjelenő koronavírussal kapcsolatos információkat a lakosság megértette a rendelkezéseket láthatóan betartja. Ezt számadatok is jól tükrözik, több szomszédos ország a járványt nem megfelelően, vagy csak egy influenza járványként kezelte és az eltelt napok múlásával  bebizonyosodott, ez a vírus annál erősebb. Olaszország, Franciaország, Anglia, Ausztria , Németországban  egyre nő a fertőzöttek száma. Vannak országok ahol az egészségügy nem bírja már el a tömeges fertőzést, itt a halálozási számok is folyamatos növekedést mutat . Hazánkban a kormány által időben hozott döntések, és a lakosság együttes hozzáállása a vírus megfékezése érdekében, úgy tűnik példa értékű lehet a világviszonylatban is, és tanulhatnak tőlünk. A diagram is jól bizonyítja míg itthon, Magyarországon, CSAK minden közel 32577. magyar állampolgár kapta el a koronavírust, a többi országban ez jóval jelentősebb. A közeli szomszéd Ausztriában, minden 3850. ember vírusfertőzött, a németeknél ez a szám, minden 1635. ember, míg a franciáknál minden 2298. lakos aki már fertőzött koronavírussal.  A halálos esetek számában is az eddigi adatok azt mutatják, itthon a vírusra veszélyeztetett, (idősebb korosztályt, valamint a krónikus betegségben szenvedők), jól elszigeteltsége bizonyítja, ebben is ,“NAGY EGYÜTTMŰKÖDÉS” van,  a lakosság, és a kormány között. A gyógyulás tekintetében is a németekkel együtt arányos százalékban mutat tendenciát a felépülő betegek száma idehaza.

A diagram:

I.      DIAGRAM :  A KORONAVÍRUS ARÁNYA AZ ORSZÁG LAKOSSÁGÁRA BONTVA ARÁNYOSAN 1:1

II.    DIAGRAM  :  A HALÁLOZÁS ADATAIT MUTATJA SZÁMOKBAN.

III.  DIAGRAM  :  A FERTŐZÉSBŐL FELGYÓGYULTAK SZÁMA, %-OS KIMUTATÁSBAN.

DIAGRAM/SZAM:Szokodi L.

Az Academy Media  diagram számai, forrás a Johns Hopkins CSSE, 03.27

A folyamatos adatváltozások miatt számbeli, %-os eltérés is lehetséges.

Fotó/SZAM:Szokodi L. ( Mentőautó, Szeged belvárosában)

ÉRTÉKEINK

A magyar sport sok kiválóságot nevel ki folyamatosan, köszönhető ez annak is,hogy  a magyar nép nem csak genetikailag termett a sportra, de emberileg is sok értéket képvisel. Ők is ilyenek voltak, akik sportban nyújtott tudások mellett, emberi értékeket is átadtak, a fiatal magyar sportolóknak. A tegnapi futball mérkőzéseken két ilyen magyar sportkiválóságról emlékeztünk meg.

Székely Éva olimpiai bajnok úszóról, és Göröcs János, az Újpest legendás labdarúgójáról emlékeztek meg a játékosok, és a közönség.

Köszönjük!

A Magyar Kultúra Napján kapott kitüntetést Goda Kata, művészeti vezető

A Magyar Kultúra Napján kapott kitüntetést Goda Kata, művészeti vezető

Idén a Szent-György Albert Agórában rendezték meg a Magyar Kultúra Napja díszünnepséget.
Goda Kata, a Tiszavirág Néptáncegyesület alapító tagja, és azóta is meghatározó tagja, és oktatója.
Férjével, Tóth Gáborral, számukra nem csak a néptánc tanítása fontos nagy jelentősége van, hogy a gyerekek mozogjanak, kapcsolatokat építsenek, és a néptáncban szerzett tudásukat vigyék magukkal a nagyvilágba, és érezzék, ide bármikor jöhetnek.
Sok munka van egy majdnem négyszáz fős egyesület életében ahol a néptánc mellett, a fiataloknak táborozást, és hazai, és külföldi versenyekre kapnak felkészítést.
Kata sokszor nem csak, mint, oktató, hanem mint, édesanya is gondozza az gyerekek lelkét. Munkássága példaértékű, amiért idén Kölcsey-érmet kapott.

Goda Kata:
– “Kölcsey-érem… Előtte és azóta is ízlelgetem…mit is jelent…bizalmat…megerősítést…hitet…felelősséget…ajándékot…

Ajándék…
A mai világban rendkívüli kihívás egy közösséget életben tartani, adja Isten gyarapítani.
Hit…
A mai világban, amikor kontrollálhatatlan mennyiségű inger éri a gyerekeket, a fiatalokat, ez csak akkor működhet, hogyha nagyon értékes tápanyaggal teli magvakat vetnek el és hisszük, hogy szárba szökken…
Bizalom és felelősség…
Ezek a kis magvak azoktól a szülőktől ilyen értékesek és tartalmasak, akik még kitartanak az erkölcsi és morális értékek fontossága mellett, akik kitartóan és büszkén hordják gyermekeiket, mert tudják, hogy amit ők otthon adnak, az ebben a közösségben biztosan megerősítésre talál….

hálás vagyok, hogy adhatok… hálás vagyok, hogy van kinek adnom… hálás vagyok, hogy van mit adnom… hálás vagyok, hogy megtehetem… hálás vagyok, hogy VANNAK hozzá TÁRSAIM…
Hálás vagyok a szüleimnek, a gyerekeimnek és a férjemnek!
Erre gondolok, amikor eszembe jut, hogy 2020.januar 22.napján a Magyar Kultúra Napján Kölcsey-érmet kaptam.”-nyilatkozta a Szokodi Academy Media-nak.

Fotó: Goda Kata/Facebook

CIKK:SZAM/Szokodi László
Friss hírek:www.szokodistyle.hu

’56- os magyarok könnyei

Egy magyar forradalom, amikor a világ becsukta szemét, s magára hagyott egy népet, ” A MAGYAROKAT!

Egy ország akkor még Szovjetunió önkényesen, megszállta Magyarországot.

Egy magyar forradalom, a XX.sz. közepén, amire még nagyszüleink sírva emlékeznek. 

Könnyek, fájdalmak és harc. Egy olyan rezsim ellen, ami nem engedte a magyarságnak a szabad életet. Több százan vesztették életüket a küzdelemben, és sokakat később a megtorlás időszakában, végeztek ki. Több százezer magyar hagyta el az országot nyugat felé indulva, s próbált jobb remények között találni új hazát. Vissza nem fordulhattak volna az a biztos bebörtönözés, vagy a halál lett volna a megtorlás része, amit már akkor a szovjet hatalmi állam irányított  . A Magyar Nemzeti Múzeum, új ’56-os kiállítása 31 db-ból álló fényképgyűjteményt mutatott be.

 

APRÓ DOBOZBA ZÁRT FORRADALOM

 1956-os amatőr fényképekkel gyarapodott a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye

A FORTE-s fotós doboz egy olyan csomagban volt, amelyet a 2019 augusztusában eltávozott dr. Pálfalvi Istvánné Pap Klára készített össze keresztfiának, arra az esetre, ha eljön az idő…

A dobozka tartalma a család legtöbb tagját meglepte, hiszen korábban csak hallottak arról, hogy a 2004-ben elhunyt Pálfalvi István „végig fotózta” az 1956-os forradalmat. A Műszaki Egyetem akkor frissen végzett mérnöke, fiatal oktatója jobbnak látta, ha még legközelebbi hozzátartozói elől is elrejti fényképeit, amelyeket minden bizonnyal saját laboratóriumában hívott elő. Az özvegy édesanya és a fiatalabb testvérek tudták, hogy a család fenntartásában meghatározó szerepet játszó fiatal értelmiségi 1956 októberében folyamatosan az utcákat rótta, de sosem kérdezték arról, mit látott, mit tapasztalt a forrongó Budapesten. Pálfalvi István a fényképek létezéséről csak az 1989-es rendszerváltás után kezdett el beszélni, néhány, számára fontos felvételt kinagyított, és azokat időnként megmutatta bizalmasainak. A dobozka tartalmáról, a fényképek történetéről azonban sosem mesélt, így a Nemzeti Múzeum történészeinek a feladata, hogy beazonosítsák a készítés helyét és pontos idejét.

A múzeum gyűjteményébe került fotók nem csupán az 1956-os forradalom Budapestjét idézik fel. Épp úgy vallanak a forradalmat követő rettegésről, mint a Kádár-rendszer milliókat megnyomorító hallgatást, elhallgatást, titkolózást követelő világáról, amikor egy dobozka fénykép nemcsak a fényképész családjának egzisztenciáját rengethette volna meg, hanem a fotókon szereplő emberekét is.

Dr. Pálfalvi István 1930-ban született rákospalotai római katolikus családban. Tanulmányait a tatai piarista gimnáziumban kezdte, majd az iskola 1948-as bezárása után a kevés megmaradt egyházi intézmények közül a budapesti Piarista Gimnáziumban folytatta, végül a rákospalotai Wagner gimnáziumban érettségizett. A Műegyetemen 1953-ban gépészmérnökként végzett, diploma után nyugdíjazásáig itt tanított. Az egyetem vezetése nem engedélyezte számára, hogy kandidátusi címre pályázzon, helyette szakmérnöki tanfolyamot végzett és reaktormérnöki diplomát szerzett. Ezt a tudását kamatoztatta, amikor egészen az 1990-es évek végéig a Paksi Energetikai Műszaki Főiskolán műszaki mechanikát oktatott. Házasságot 1961-ben kötött, gyermeke nem született. Élete végéig szenvedélyesen fényképezett.

A Magyar Nemzeti Múzeum a napokban bevételezett 1956-os fényképek mellett néhány olyan, a forradalomhoz kapcsolódó relikviát is kiállít, amelyek 2016-ban, az 1956-os forradalom- és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott, nagyszabású időszaki kiállítás kapcsán kerültek gyűjteményeibe. A kiállítás sikerének köszönhetően több látogató is ráeszmélt arra, hogy a tárlókban bemutatott tárgyi emlékekkel azonos, vagy hasonló relikviákat ők maguk is megőriztek. Az adományaikból készült reprezentatív válogatással a Magyar Nemzeti Múzeum arra biztat mindenkit, hogy lehetőség szerint gyarapítsák személyes, családi relikviáikkal a közös nemzeti emlékezetet.

Az eredeti fényképek műtárgyvédelmi okokból csak a hét végéig láthatók a múzeum Rotundájában. A digitális másolatok, valamint a többi tárgy 2019. november 4-ig.

Fotó: Szokodi L.

Cikk: Szokodi L.

 

Tiszavirág Néptáncegyesület sikere, a kínai Ningbói táncfesztiválon. – Goda Kata beszámolója

A Dél-Alföldtől Dél-Kínáig

                    

Kissé rendhagyó leszek. Kihagyom azt a részt, hogy a nyáron jött a nagy hír. Utazhatunk Kínába! Hűha! Áttelepítették a nizzai karnevált Ningbo városába, hatalmas élmény lesz. És egyben persze kőkemény munka. Már ha csak az indulás előtti szervezni valókra és a temérdek papírmunkára gondolunk. De! Gondoljuk tovább. Kína mégis csak Kína! És utóvégre táncolni megyünk. Azokkal az emberekkel, azzal a csapattal, akikkel ide felküzdöttük magunkat. Akikkel ugyanazért „hajtunk”. Máris sokkal jobban fest a történet. Na, mégsem hagytam ki ezt a részt…

Szeptember 25-én indultunk huszonhatan. A legjobb csapat – táncosok, zenészek, mi mindannyian. Fejenként 3 bőrönddel. Budapestről előbb Párizsba repültünk, minden flottul ment, elértük a Sanghaj-i csatlakozást és elkezdődött életünk leghosszabb(nak tűnő) üldögélése. Reggel 8-ra érkeztünk. A mindenféle arc-, tenyér-, ujj-, haj-, fül- és nagyjából az összes testrészünket felsorakoztató szkennelésen sikeresen átjutottunk és beléphettünk Kína földjére.

Rögtön egy „együnk út közben” ebéddel indítottunk, mely mindannyiunk meglepetésére FINOM volt. Az első órában beigazolódtak az itthonról vitt infók: pl. nincs angol WC a bevásárlóközpontokban.

Egy 4*-os szállodában laktunk, igazán szép és komfortos hely volt. Első este díszvacsorában volt részünk, minden földi jót felsorakoztattak nekünk. A svédasztalos reggelik kifogástalanok voltak – európai és kínai ételek változatos palettáját kóstolhattuk végig.

Térjünk a lényegre, aztán folytatom a fantasztikumok felsorakoztatását.

A karnevál.    

Főként európai fellépők voltak, lévén, hogy ezt leginkább a franciák szervezték. Franciaországból, Olaszországból, Szlovákiából, a Kanári szigetekről, Brazíliából, Rio de Janeiro-ból és hazánkból, Magyarországról érkeztek a fellépők, ám senki nem autentikusat vitt, így a magyar néptánc mozgásvilága és a viseleteink különlegesként hatottak, nagy sikert arattunk. Naponta két karneváli menet volt, hatalmas tömegek (napjában 28 ezer ember…) néztek minket, óriási karneváli kocsik után haladtunk, fantasztikus fény- és hangtechnika dobta fel a hangulatot. Egyszerűen fogalmazva olyan volt ez, amilyet egyébként csak a TV-ben lát az ember. Elég sok időt (tulajdonképpen majdnem az összeset) töltöttünk a karnevál helyszínén, így lehetőségünk adódott ismerkedni, aminek köszönhetően több karneválra is meghívést kapott az egyesület, valamint Kínába is visszavárnak minket.

Említettem a „majdnem az összes időt”. Nos, amikor nem ott voltunk, akkor igyekeztünk magunkba szívni Kínát. Meglátogattuk a Ningbo múzeumot, voltunk azért vásárolni is, valamint eljutottunk egy buddhista komplexumba is, ez különösen nagy élmény volt! És ha már a vásárlásnál tartunk: mindenhol és minden körülmény között lehet – és kell is – alkudozni! Az árak egyébként hasonlóak az itthoniakhoz.

Az éjszaka csodás volt Ningboban. Minden színes fényekben úszott, a 30 emeletes üvegépületre élő akvárium volt kivetítve, a híd pedig színváltós volt. Napközben alig lehetett embert látni az utcán, hiszen a kínai polgár látástól vakulásig dolgozik. Este azonban kirajzottak, akkor kezdődött az élet. Minden gyorsétterem tele volt, sütöttek-főztek, vásároltak, egyszerűen ÉLTEK.

Minden gigantikus. A terek, az épületek, az utak; és minden szinte betegesen rendezett. Ugyanarra néznek a tömbök, egyformára van nyírva minden fa és bokor, nincs kátyú az úttesten, fedett megálló van a kismotorosoknak a jelzőlámpánál, hogy eső esetén ott várhassák a zöldet.

Volt azonban egy bökkenő. Senki sem beszél angolul. Ez eléggé megnehezítette a kommunikációt. És ha ez még nem lenne elég, a testbeszéddel sem mentünk sokra, ugyanis nem ugyanaz a jelrendszerünk. Szóval sok esetben egyszerűen nem tudtuk megértetni magunkat. De talán ez volt az egyetlen „probléma”.

A kínai emberek kedvesek alapvetően, azonban meglehetősen átjárja őket a rendszer szelleme. Gondolok itt arra, hogy a szabályok és az előre meghatározott programtól való bármilyen fokú eltérés komoly problémát okozott. És persze arról szó sem volt, hogy 11:57-kor akarunk ebédelni, hiszen az étterem 12:00-kor nyit. No, ilyenekre gondolok.

Kihagynám a hazafelé utat is, de ez nem is lesz nehéz, ugyanis az előző napok élményei és nem utolsó sorban kőkemény munkája rányomta a bélyegét az „alvókánkra” is. Elröppent a tizenpár órányi út. Amszterdamban léptük át újra Európa kapuit, aztán Ferihegy, majd Deszk. Kipakoltuk a viseleteket és hajnal 5-re sikerült haza érkeznünk.

November 14-én 17 órától a Konfucius Intézetben egy teadélután keretén belül élő élménybeszámolóval készülnek az egyesület tagjai.

Felejthetetlen, életre szóló élmény volt! Mindannyiunknak. Reméljük, jövőre újra ott!

 

Cikk: Goda Kata